Alive


Where's the hand that guided me
my cry within me is let me be
crossing the endless seas of pain
fighting against torrential rain
it seems pain is the experience in life
I'm sorely
tried by affliction in my life
I have to master this impossible situation
this driving force is my salvation

The world in my arms - I'm alive
Love is pain, pain is strife
In my world - I'm alive
and I can't see danger - anymore

This driving force sets me in strife
that driving force that's in my life
Whatever the pain is - I must survive
determination keeps me alive
this extreme situation makes me realize - I'm alive
it makes me realize it changed my life
Hope is the hand that guided me
secured by the hand that set me free

Music: Engler Lyrics: Engler, EnglerCaptcha
Piosenkę Die Krupps Alive przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Alive, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Alive. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Die Krupps Alive w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.