Das Ende Der Traeume


The End Of The Dreams
Hier - das Ende der Traeume/ Here - the dreams have all gone now/
Hier - wird das Boden endlich fest/ here - where the ground's becoming hard/
Wir - machen Stein, auf dem wir stehn/ we're - making stones on which to found/
Wir - haben Mut, jetzt selbst zu gehn/ we're - not afraid to stand our ground/
Die Tage, da wir schwiegen, sind gezaehlt/
The days of silence have come to an end/
doch Worte allein sind nicht mehr genug/
yet words on their own are too quickly gone/
Die Zeit zum Handeln ist gut gewaehlt/ if we act promptly, we won't repent/
Jetzt gibt es nichts mehr, was uns haelt don't let us stop now, let's go on
Es gibt nichts mehr, was uns haelt Let's not stop now, let's go on
Musik: Engler
Text: Engler, SchnekenburgerCaptcha
Piosenkę Die Krupps Das Ende Der Traeume przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Das Ende Der Traeume, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Das Ende Der Traeume. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Die Krupps Das Ende Der Traeume w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.