The Last Flood


Another day in the city of pain
Sharing the life of the mad and insane
I'm closing my eyes in awe of the scenes
I cover my ears in fear of their screams

and I'm waiting

The days does not end and so does the night
that covers the streets in darkness and fright
I'm staying awake while the city sleeps
watching the low life, the pimps and the creeps

And I'm waiting
waiting in vain
and I'm waiting
for the cleansing rain

And I'm praying
praying in vain
and I'm praying
for the cleansing rain

And when I look up I can't see the sky
Stormbringing clouds are piling up high
pouring red rain
forming pools of blood
bringing redemption of the last floodCaptcha
Piosenkę Die Krupps The Last Flood przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Last Flood, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Last Flood. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Die Krupps The Last Flood w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.