Como Una Ola


Nada de lo que vendr? podr? ser igual a lo que fue alg?n d?a,
todo pasa, todo siempre pasar?
La vida viene en olas como el mar, en un vaiv?n infinito

Todo lo que ves no es igual a lo que vimos hace un segundo
Todo cambia todo el tiempo en el mundo

De nada sirve huir ni mentirse a uno mismo
ahora hay tanta vida ah? afuera
y aqu? dentro siempre como una ola en el marCaptcha
Piosenkę Diego Torres Como Una Ola przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Como Una Ola, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Como Una Ola. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Diego Torres Como Una Ola w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.