A Mourner's Dream


Drowning in darkness, lost in oceans of misery
Sweet voices in my ears,
Blinded by tears

Mine is the throne, the throne of mourning
Searching for you behind the veil,
Condemned to fail

Shattered and torn my emotions,
Bleeding for my fault
I`ve tried the crown of seduction,
But nothing else than pain I called

Time to spread my wings,

      ---    FLY    ---

The stars so bright,
The moon so full of might
A winter breeze touches my skin,
Coldness deep, deep within

Shattered and torn my emotions,
Bleeding for my fault
I`ve tried the crown,
The crown of seduction

;; Ewig wandernd den Pfad,
  den Pfad der Traurigkeit
  Suchend nach dem Kelch,
  zu trinken des Gottes Leid ``

Zu trinken des Gottes Leid,

Kniend vor der DunkelheitCaptcha
Piosenkę Dies Ater A Mourner's Dream przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Mourner's Dream, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Mourner's Dream. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dies Ater A Mourner's Dream w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.