King Of Tempests


Feel the frozen souls,
weeping along the night
Blessed by tragedy,
heretics under a dark moon sky

Bewitched by a call,
a spell of grief
To mystify the black minded land,
to obtain the shadowkey

Lead by the king of tempests to fade in agony
Banish his mighty opponent, chaining destiny

Crippled hands tried to reach this shining gloom,
while daylightfall, guided by fire, bringing them tragic doom

Das Erbe der Ewigkeit, geboren in des Lebens Schoß,
birgend das Wissen der Zeit, verloren in Vergessenheit

Cold, cold are theirs hearts,
lost in skies of bitterness,
where dark angels cry
waisting away

See these hungry eyes burned out by flames of ages,
rotting lips, touched by oblivion`s kiss

Beauty weeps so sadness can dwell in eternity
And evil welcomes its victory

A devious search, a blind possession,
longing for might, a cry of desperationCaptcha
Piosenkę Dies Ater King Of Tempests przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke King Of Tempests, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki King Of Tempests. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dies Ater King Of Tempests w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.