Dont Talk to Strangers


Looking inside of yourself
You might see someone you don't know
Maybe it's just what you need
Letting the river in you flow

You can sail away to the sun
And let it burn you while you can
Or walk a long bloody road
Like the hero who never ran

You'll feel it
You'll feel it
You'll feel the rush of it all

Flying away int the clouds
You know you're loosing your control
Finding you way in the dark
Like some poor forgotten soul

You'll feel it
You'll see it
You'll feel the rush of the city lights
You'll feel it
I see it in your eyes, you're

Caught in the middle
Just like the way you've always been
Caught in the middle
Helpless again

Looking inside of yourself
You might see someone you don't know
Maybe it's just what you need
Letting the river I know that's in you flow

You'll feel it
You'll see it
You'll feel the rush of thunder
You'll feel it
I see it in your eyes, you're

Caught in the middle
Just like the way you've always been
Caught in the middle
Helpless againCaptcha
Piosenkę Dio Dont Talk to Strangers przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dont Talk to Strangers, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dont Talk to Strangers. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dio Dont Talk to Strangers w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.