Runaround Sue


Here's my story it's sad but true
It's about a girl that I once knew
She took my love then ran around
With every single guy in town

Chorus:
Hayp hayp
Bumda hady hady, hayp hayp
Bumda hady hady, hayp hayp
Bumda hady hady hayp

Chorus

Ah, I should have known it from the very start,
This girl will leave me with a broken heart
Now listen people what I'm telling you
A-keep away from-a Runaround Sue

I miss her lips and the smile on her face,
The touch of her hair and this girl's warm embrace
So if you don't wanna cry like I do
A-keep away from-a Runaround Sue

Chorus

Ah, she likes to travel around,
She'll love you but she'll put you down
Now people let me put you wise,
Sue goes out with other guys

Here's the moral and the story from the guy who knows,
I fell in love and my love still grows
Ask any fool that she ever knew, they'll say
Keep away from-a Runaround Sue

Chorus

(Repeat last two verses and Chorus)Captcha
Piosenkę Dion Runaround Sue przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Runaround Sue, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Runaround Sue. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dion Runaround Sue w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.