Heartbreaker


I have to say it and it's hard for me,
you got me cryin' like I thought I would never be
Love is believin' but you let me down,
how can I love you when you ain't around
And I get to the morning and you never call,
love should be everything or not at all
And it don't matter what ever you do,
I made a life out of lovin you
Only to find any dream that I follow is dyin'
I'm cryin' in the rain
I could be searchin' my world for a love ever lasting
Feeling no pain when will we meet again

Why do you have to be a Heart Breaker,
Is it a lesson that I never knew
Got to get out of the spell that I'm under,
My love for you

Why do you have to be a Heart Breaker
When I was bein' what you want me to be
Suddenly every thing I ever wanted has passed me by
This world may endNot you and I
My love is stronger than the universe,
my soul is cryin' for you and that cannot be reversed
You made the rules and you could not see,
you made a life out of hurtin' me
Out of my mind I am held by the power of you love
Tell me when do we try, why should we say good bye

Oh Oh Oh Oh Oh Oh
Why do you have to be a heart Breaker
Is it a lesson that I never learned
Suddenly everything I ever wanted,
My love for you
Wo Wo Wo WO Wo Wo

Why do you have to be a Heart Breaker
When I was bein' what you want me to be
Suddenly everything I ever wanted,
has passed my by

Repeat and fadeCaptcha
Piosenkę Dionne Warwick Heartbreaker przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Heartbreaker, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Heartbreaker. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dionne Warwick Heartbreaker w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.