A Burial at Ornans


you, wander through the fields, your, sorrow, as I advocate the
depression, stumble into the
hardened earth and become engulfed by the seeds of plague, the sky
submits to the colour
purple, descending from
above, the holy ghost, does their saviour seem holy? a black spectre is
sent downwards
instead, lowered downwards
into damned soil, peasants mourn their own plagued death, the shephard
[sic] of the unwanted
valley, turning black
and purple, his spirit blows down, dark waters streaming down a
precipice, among the sheep
mist arises slowly, the
land is burned by the beggars, Ornans - a place of fear and disease,
Burial - no requiem
shall take place, eclipse of
the sky as impurity casts, no requiem, no return, peasants mourn their
own plagued deathCaptcha
Piosenkę Disembowelment A Burial at Ornans przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Burial at Ornans, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Burial at Ornans. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Disembowelment A Burial at Ornans w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.