Excoriate


oh, unveil, unclothe, excoriate, decorticate, peel, divest, shred, strip
and scalp your
nails, your hands will
hemorhage continuously, numbness will then follow, until the pain is
overwhelming, the meek
suffering of thee, as they
watch your flesh revel and achieve morbid greedCaptcha
Piosenkę Disembowelment Excoriate przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Excoriate, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Excoriate. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Disembowelment Excoriate w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.