Nightside of Eden


no one feels the pain, the pain deep inside that I feel, no one sheds
the tears, the tears
that lay
down within me, no one understands my silence, the silence which
embraces my aura, no one
knows my desolation,
the desolation which keeps me so distant, no one senses the call of the
ocean, the ocean
which called my name
today, no one was there with me, the child which felt denial and
hopelessness, no one saw
the lament of salvation, the
salvation which I dearly need, no one but I, saw the nightside of Eden,
the nightsideCaptcha
Piosenkę Disembowelment Nightside of Eden przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nightside of Eden, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nightside of Eden. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Disembowelment Nightside of Eden w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.