My Dumb Emotions


I used to think that I would never settle down
Now it's all I wanna do
Used to think a ball and chain would hold me bound
That was befor I met you

Now I'm unsure about everything
I thought I knew before
You build me up just to let me down
and I'll come back for more

I used to think that I would always be alone
That there was no one for me
Broken hearts can't be much worse than broken bones
So I don't act sporadically

For all my life I've tried to be somebody I am not
Restless running circles gonna give it one more shotCaptcha
Piosenkę Distorted Penguins My Dumb Emotions przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Dumb Emotions, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Dumb Emotions. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Distorted Penguins My Dumb Emotions w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.