In Your Light


I can't feel you no more
Dark pain within me
To be in your light again
I would give the world

Pale all the colors without you
Only shapes of despair
Silent I will remain forever
My joy will be kept away

I fear the void that surrounding
Where your grace and beauty cease to exist as desolation grows deeper
The more I am drifting in your mist

With every momnet that dies
I still see the light leave your eyes
And the emptiness that follows reminds me how deep is my sorrowCaptcha
Piosenkę Distorted In Your Light przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In Your Light, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In Your Light. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Distorted In Your Light w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.