Sin Wagon


He pushed me 'round
now I'm drawin' the line
He lived his life
now I'm gonna go live mine
I'm sick on wastin' my time
Well now I've been good for way too long
Found my red dress and I'm gonna throw it on
I've got nothin' to lose and nothin' to gain
'Bout to get too far gone

Praise the Lord and pass the ammunition
Need a little but more of my tweleve ounce nutrition
One more helpin' of what I've been havin'
I'm takin' my turn on the sin wagon

On a mission to make something happen
Feel like Delilah lookin' for Samson
Do a little mattress dancin'
That's right I said mattress dancin'

Praise the Lord and pass the ammunition
Need a little bit more
of what I've been missin'
I don't know where I'll be crashin'
But I'm arrivin' on a sin wagon

When it's my turn to march up to old glory
I'm gonna have one hell of a story
That's if he forgives me

Praise the Lord and pass the ammunition
Need a little bit more of that sweet salvation
They may take me
with my feel draggin'
But I'll fly away on a sin wagon

I'll fly away on a sin wagonCaptcha
Piosenkę Dixie Chicks Sin Wagon przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sin Wagon, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sin Wagon. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dixie Chicks Sin Wagon w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.