The Long Way Around


My friends from high school
Married their high school boyfriends
Moved into houses in the same ZIP codes
Where their parents live

But I, I could never follow
No I, I could never follow

I hit the highway in a pink RV with stars on the ceiling
Lived like a gypsy
Six strong hands on the steering wheel

I've been a long time gone now
Maybe someday, someday I'm gonna settle down
But I've always found my way somehow

By taking the long way
Taking the long way around
Taking the long way
Taking the long way around

I met the queen of whatever
Drank with the Irish and smoked with the hippies
Moved with the shakers
Wouldn't kiss all the asses that they told me to

No I, I could never follow
No I, I could never follow

It's been two long years now
Since the top of the world came crashing down
And I'm getting' it back on the road now

But I'm taking the long way
Taking the long way around
I'm taking the long way
Taking the long way around
The long
The long way around

Well, I fought with a stranger and I met myself
I opened my mouth and I heard myself
It can get pretty lonely when you show yourself
Guess I could have made it easier on myself

But I, I could never follow
No I, I could never follow

Well, I never seem to do it like anybody else
Maybe someday, someday I'm gonna settle down
If you ever want to find me I can still be found

Taking the long way
Taking the long way around
Taking the long way
Taking the long way aroundCaptcha
Piosenkę Dixie Chicks The Long Way Around przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Long Way Around, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Long Way Around. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dixie Chicks The Long Way Around w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.