Red Lights


Blacked out,
Everything's faded on your love,
I'm already wasted, so close
That I can taste it now, now

So let's break right out of these guilty cages
We're going to make it now
Don't ever turn around
Don't ever turn around

Nobody else needs to know
Where we might go
We could just run them red lights
We could just run them red lights

There ain't no reason to stay
We'll be light years away
We could just run them red lights
We could just run them red lights

We could just run them red lights

White lights, flirt in the darkness
This road leads where your heart is
These signs, something we can't ignore no

We can't back down
We'll never let them change us
We're going to make it now
What are we waiting for
What are we waiting for

Nobody else needs to know
Where we might go
We could just run them red lights
We could just run them red lights

There ain't no reason to stay
We'll be light years away

We could just run them red lights
We could just run them red lights

We could just run them red lights
We could just run them red lights
We could just run them red lights
We could just run them red lights
We could just run them red lightsCaptcha
Piosenkę DJ Tiesto Red Lights przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Red Lights, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Red Lights. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę DJ Tiesto Red Lights w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.