Breakthrough


Families set apart
Woken up with a start
Like a scream in the night
The sound of a fight

Singles or couples
Seized like animals
Fugitives were shot
Killed on the spot

Invading enemies
Conquered territories
Military Breakthrough

On the run for freedom
Hiding for survival
Concentration camp

Guarding watch tramp
Packed out shacks
Only the strongest survive

Days and night in a cage
Locked and exploited
The destiny of a slave

[Chorus - Breakthrough (x2) - Chorus]

Massive internment
Rude confinement
Broken up families
Piled up dead bodiesCaptcha
Piosenkę Do Or Die Breakthrough przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Breakthrough, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Breakthrough. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Do Or Die Breakthrough w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.