My Hands Are Tied


Well my hands're tied yeah my hands're tied
Baby tonight I like to hold you tight oh but my hands're tied
Well my hands're tied yeah my hands're tied
Like a well puppy duck it's just my luck and my hands're tied
When you call my name I go insane
Oh a date with you would be a dream come true but my hands're tied
[ piano - guitar ]
Well my hands're tied yeah my hands're tied
Baby tonight I like to hold you tight oh but my hands're tied
When you call my name I go insane
Oh a date with you would be a dream come true but my hands're tiedCaptcha
Piosenkę Don Gibson My Hands Are Tied przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Hands Are Tied, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Hands Are Tied. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Don Gibson My Hands Are Tied w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.