Bad Girl


'Round and 'round, the years go 'round and 'round
And many a dream is lost in the nasty city sound"¦

Now she's down and out, everyone's above her
Tried everything a gal could try
She takes the notion that nobody loves her
And here's the reason why:

She came to the city like a good gal should
Found a little pad in a bad neighborhood
She learned about life and it was quite a shock
But now she knocks 'em down with the best on the block
Ah, right!

Yeah, and it's really a shame too,
'Cause she was her daddy's pride and joy

Daddy, won't you buy that pretty dolly for me?
It's the only toy I ever wanted
Won't you take me for a walk in the park?
I love the big brass band
And the chestnut stand
And that sad old man

'Round and 'round, the years go 'round and 'round
And many a dream is lost in the nasty city sound"¦

Now she's down and out, everyone's above her
Tried everything a gal could try
She takes the notion that nobody loves her

Oh, but she's wrong, you know,
Because I love herCaptcha
Piosenkę Don McLean Bad Girl przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bad Girl, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bad Girl. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Don McLean Bad Girl w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.