You Love Me Through It All


You Love Me Through It All
Don Williams

Some days I seem so far away, from Where I want to be,
And the things that I've accomplished seem so small,
When I'm weary of the struggle, and I feel I can't go on,
You love me through it all,

Your love gives me a balance, when I'm standing on the edge,
You keep me going when my dreams have stalled,
And you're always building bridges, even when I'm building walls,
You love me through it all,

Sometimes I come home bragging, 'bout the things I've done that day,
Like I think that I'm on top and cannot fall,
But when I'm high on my successes thinking only of myself,
You love me through it all,

Through it all you're there to comfort me,
You keep my feet on solid ground,
I know that I can make it, as long as you're around,

Your love gives me a balance when I'm standing on the edge,
You keep me going when my dreams have stalled,
And you're always building bridges, even when I'm building walls,
You love me through it allCaptcha
Piosenkę Don Williams You Love Me Through It All przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Love Me Through It All, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Love Me Through It All. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Don Williams You Love Me Through It All w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.