Your Sweet Love


There are those to tempt me if I'd let "?em
There are times it gets so hard for me
Don't ever make me feel you've left me wishin'
Don't ever make me feel you're not with me

Your sweet love, love, love
I place none above
Your sweet love, love, love
Loving me

Sometimes other ways keep calling to me
and I don't mean to say I'm not strong
But all the strength I have is what you give me
You're the one I've needed all along

Your sweet love, love, love
I place none above
Your sweet love, love, love
Loving meCaptcha
Piosenkę Don Williams Your Sweet Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Your Sweet Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Your Sweet Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Don Williams Your Sweet Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.