You've Got A Friend


When you're down and troubled
You need some love and care
And nothing, nothing is going right

Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up
Even your darkess night

You just call
Out my name
And you know where ever I am
I'll come running
To see you again

Winter, Spring, Summer or Fall
All you got to do is call
And I'll be there
You got a friend

Aint it good to know
That you got a friend
People can be so cold

To hurt you and dessert you
And take your soul if you let them
Oh, but don't you let them

You just call out my name
And you know where ever I am
I'll come running, running, running, running, running
To see you again

Winter, Spring, Summer or Fall
All you have to do is call
And I'll be there
You got a friendCaptcha
Piosenkę Donny Hathaway You've Got A Friend przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You've Got A Friend, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You've Got A Friend. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Donny Hathaway You've Got A Friend w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.