Hold On


Hold on to what we got
Don't let it go because we got a lot
Hold on to what we got
Never give up don't let this love walk out on you

Sometimes love can bring you down
You just don't know what's wrong or right
Get's tough to turn around
And maybe it's not worth the fight
Think twice before you throw it away
Just open your heart to what I've got to say

Hold on to what we got
Don't let it go because we got a lot
Hold on to what we got
Never give up don't let this love walk out on you

When love calls your name
You can't find a place to hide
Heart thumps you feel the pain
It's tearing you up inside
There's no reason to feel this way
Don't give up on love, it's here to stay

Hold on to what we got
Don't let it go because we got a lot
Hold on to what we got
Never give up don't let this love walk out on you

You got someone who loves you, someone who understands
Hold on to love don't let it slip right through your hands
Everybody needs a lover, someone to call their own
You know it's worth a fight, so you've got to hold on
Think twice before you throw it away, Just open your heart to what I've got to say

Hold on to what we got
Don't let it go because we got a lot
Hold on to what we got
Never give up don't let this love walk out on you

You got someone who loves you, someone who understands
Hold on to love don't let it slip right through your hands
Everybody needs a lover, someone to call their own
You know it's worth a fight, so you've got to hold on

Hold on to what we got
Don't let it go because we got a lot
Hold on to what we got
Never give up don't let this love walk out on youCaptcha
Piosenkę Donny Osmond Hold On przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hold On, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hold On. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Donny Osmond Hold On w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.