My Love Is A Fire


(Joseph)

Close every door to me
Hide all the world from me
Bar all the windows
And shut out the light
Do what you want with me
Hate me and laugh at me
Darken my daytime
And torture my night
If my life were important I
Would ask will I live or die
But I know the answers lie
Far from this world

Close every door to me
Keep those I love from me
Children of Israel
Are never alone
For I know I shall find
My own peace of mind
For I have been promised
A land of my own

(Children)

Close every door to me
Hide all the world from me
Bar all the windows
And shut out the light

(Joseph)

Just give me a number
Instead of my name
Forget all about me
And let me decay
I do not matter
I'm only one person
Destroy me completely
Then throw me away

If my life were important I
Would ask will I live or die
But I know the answers lie
Far from this world

Close every door to me

(Joseph, Ensemble & Children)
Keep those I love from me
Children of Israel
Are never alone
For we know we shall find
Our own peace of mind
For we have been promised
A land of our ownCaptcha
Piosenkę Donny Osmond My Love Is A Fire przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Love Is A Fire, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Love Is A Fire. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Donny Osmond My Love Is A Fire w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.