Milk And Alkohol


White boy in town
big black blue sound
Night Club I paid in

I got a stamp on my skin

Main attraction nearly dead on his feet

black man rhythm with a white boy beat

they got him on milk and alcohol
They got him on milk and alcohol

Stay put I wanna go

hard work bad show

more liquor don't help

he's gonna die
breaks my heart

I decided that eventually

this ain't doin' a thing for me

they got him on milk and alcohol
They got him on milk and alcohol

They got him on milk and alcohol
They got him on milk and alcohol
They got him on milk and alcohol
They got him on milk and alcohol

Got up
I walked out
to the car
started up

feel bad
sad night

never saw a red light

Signs were screaming all around

I pulled on over and I shut her down

the black cop gave me a shove with his gun

sit up against the wall

don't make a run

They got him on milk and alcohol
They got him on milk and alcohol
They got him on milk and alcohol
They got him on milk and alcoholCaptcha
Piosenkę Dr. Feelgood Milk And Alkohol przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Milk And Alkohol, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Milk And Alkohol. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dr. Feelgood Milk And Alkohol w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.