Lost and Confused


There is a time in our lives
We have to decide what to do
Inside our minds
So lost and confused
We feel like committing a crime

Seems like time is passing by
Seems like life has left me behind
Feels like trying trying so hard
I can't find, find a way out

No way out, no way out, no way out
Sometimes I cry deep down
inside - I can't find a place I'd be safeCaptcha
Piosenkę Dr. Sin Lost and Confused przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lost and Confused, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lost and Confused. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dr. Sin Lost and Confused w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.