Same Old Story


Don't wanna talk about it
Don't wanna hear no more
Why are you always cryin'
Why can't you find the door
Same old story
Day after day

You're living an illusion
You're living in a dream

You're not a child anymore
Get a grip it ain't no war
Get a life, get it now
Cut the shit, you fuckin'clown

If you wanna be a loser
There's nothing I can do
It's your own life
That you're ruinin'
Why you always play the fool?

Same old story
Night after night

Stop living an illusion
Stop living in a dreamCaptcha
Piosenkę Dr. Sin Same Old Story przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Same Old Story, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Same Old Story. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dr. Sin Same Old Story w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.