Suffocation


I'm sick of exploitation
Nothing but suffocation
So tired of false
Statementes
To much alienation

When will we face the
Truth
Are we all fools?

No, nobody is gonna tell
What to do
No, I'm really not afraid
Lose

Don't push your medication
Insane intoxication
We're lost illusion
Blind faith and no
ConclusionCaptcha
Piosenkę Dr. Sin Suffocation przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Suffocation, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Suffocation. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dr. Sin Suffocation w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.