Shed Your Skin


Our time has come
To take a journey
Back to the core of your own creation
Far beyond this world of exploitation
They steal our souls and then
Expose it all for view

An open mind
Will set your free
A potent dose of reality
Peel of the layers
To what's within
It's time for you to she'd your skin

In this netherworld
There is nothing sacred
All our knowledge just confirms
We are fools
Faith and trust replaced by greed and money
Our bodies num
After it all it's through

An open mind
Will set your free
A potent dose of reality
Peel of the layers
To what's within
It's time for you to
Shed your skin

We're fools
Slowly slipping
The world is slipping awayCaptcha
Piosenkę Dr Sin Shed Your Skin przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Shed Your Skin, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Shed Your Skin. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dr Sin Shed Your Skin w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.