You Stole My Heart


(Dr Sin)
Last night a dream stole me away from reality
Kind of shook me up
Left me lying, shaking in a cold sweat
But like the the moth of proverbs
I was drawn into the flame
So afraid to wake up
And find myself insane
Why don't you slip away with me
To this place I've found
But watch the road you take
Cause heaven's just a step away from hell
We can make the rules
Break them anytime
In the valley of dreams
We'll commit the perfect crime
We will make the rules
Break them all the time
In the valley of dreams
We'll commit the perfect crimeCaptcha
Piosenkę Dr Sin You Stole My Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Stole My Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Stole My Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dr Sin You Stole My Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.