Another Day


Live another day
Climb a little higher
Find another reason to stay
Ashes in your hands
Mercy in your eyes
If you're searching for a silent sky

You won't find it here
Look another way
You won't find it here
So die another day

The coldness of his words
The message in his silence,
'Face the candle to the wind'
This distance in my voice
Isn't leaving you a choice
So if you're looking for a time to run away

You won't find it here
Look another way
You won't find it here
So try another day

They took pictures of our dreams
Ran to hide behind the stairs
And said maybe when it's right for you, they'll fall
But if they don't come down
Resist the need to pull them in
And throw them away
Better to save the mystery
Than surrender to the secret

You won't find it here
Look another way
You won't find it here
So try another dayCaptcha
Piosenkę Dream Theater Another Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Another Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Another Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dream Theater Another Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.