Commuter Man


I play Pac-Man and I watch T V
I'm so happy 'cause it pleases me
I couldn't really ask for anything else
Maybe my own chain of Taco Bells

I'm perfectly happy right where I am
I could live forever in a traffic jam
It doesn't really bother me to breath the poison air
I'd choke anyway, I don't really care

Sometimes I think about getting away for a while
But when I return I will be out of style
You may say I'm not an ambitious man
But let me tell you I've got some plans
Like there's a new car I wanna buy
And a video cassette recorder yet I'm not sure why
I wanna get married and have three kids
'Cause I'm lonely and I've got the hard dick
Commuter ManCaptcha
Piosenkę D.R.I. Commuter Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Commuter Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Commuter Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę D.R.I. Commuter Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.