Give My Taxes Back


They block out the landscape with giant signs
Covered with pretty girls and catchy lines
Put up fences and cement the ground
To dull my senses, keep the flowers down
I want 'em back
Spend my money on a race to space
Wasting my money, slapping my face
They've taken a peek over future's fence
Taken a peek at my expense
They've wasted human lives
And they've fucked up mine
I want it back
I'm not into the material scene
Polyester, polyethylene
At least give me a chance to say what I want
The more you waste, the more you want
I want 'em back
I want 'em back
I want 'em back
Give 'em back!Captcha
Piosenkę D.R.I. Give My Taxes Back przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Give My Taxes Back, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Give My Taxes Back. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę D.R.I. Give My Taxes Back w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.