Stupid, Stupid War


You think you look good in your new uniform
Starched and pressed into the perfect norm
Until uncle Sam puts a gun in your hand
Points you in the wrong direction and says,
"kill that man!"
Well, I don't fit into your plan
You can't make me kill, man
You can't make me kill a man
You can't make me kill and
I won't fight your stupid war
Believe me, I'm not your slave
I won't fight in your war games
The CIA Can't make me play
The world's running into problems now
That doesn't mean we have to fight it out
Well, I don't fit into your plan
You can't make me kill, man
You can't make me kill a man
You can't make me kill and
I won't fight your stupid war
I won't fight your stupid war
I won't fight when there's nothing to fight for
Nothing to fight for
Nothing to fight fuckin forCaptcha
Piosenkę D.R.I. Stupid, Stupid War przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stupid, Stupid War, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stupid, Stupid War. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę D.R.I. Stupid, Stupid War w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.