Tekst piosenki Drowning Fish: Memories Made, Times Forgotten

Memories Made, Times Forgotten


Outside children play
Laughter fills the air
And I miss you
The memories will fade
The times we shared, erased
I'll miss you

And now
I'm gone
And you
Moved on
What we
Once shared
You'll soon
Forget

They say time heals all pain
But time tears me further away
From where my heart is

Is the loneliness a phase
Will it someday be okay
Or always remain

And now
I'm gone
And you
Moved on
What we
Once shared
You'll soon
Forget

We read the words and turn the page
We read the words and turn the page
We read the words and turn the page

We read the words and turn the page
I read the words and I lose my place
We read the words and turn the pageCaptcha
Piosenkę Drowning Fish Memories Made, Times Forgotten przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Memories Made, Times Forgotten, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Memories Made, Times Forgotten. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Drowning Fish Memories Made, Times Forgotten w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.