We Got More Soul


Tell the world
Sisters and my brothers
We got more soul, dig it
Sisters and my brothers

We got more soul
We got Ray Charles
Doing his thing
We got James Brown, yeah
Doing his thing too

We got more soul
We got more soul
We got more soul
We got more soul
Dig it now

When we walk
We got more soul
We got it, when we talk
We got more soul
We got it, when we sing
Lord, have mercy

We got more soul
We got it
When we dance
We got more soul

We got Johnnie Taylor
Doing his thing
We got Johnnie Taylor
Yeah, doing his, ow
Listen!

We got more soul
We got more soul
We got more soul
We got more soul
Dig it

We got Aretha Franklin
Doing her thing
We got Nancy Wilson
Doing her thing
We got Pearl Bailey
Yeah, doing her thing

We got more soul
We got more soul, dig it
My sisters and my brothers
We got more soul

When we walk
We got itCaptcha
Piosenkę Dyke & The Blazers We Got More Soul przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Got More Soul, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Got More Soul. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dyke & The Blazers We Got More Soul w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.