Turn Me On


Turn me on, turn me on
Just do it right, you can't go wrong
On the radio that plays your favourite song
You turn me on, turn me on
You should know how, so turn me on
Baby, don't your wait until the night is gone
Just turn me on

You are so cool, don't know what to do
Oh, babe, I can come close to you
I want you, but just for good,
Can't you see I'm in the mood
Won't you touch me now
I'm just waiting for a sign
Wanna make you feel so hot
I wanna find your tender spot

You are so sweet, I got admit
I wanna know that you will fit
So let me seek your horny part
I have all that you have got
Want you, touch my skin
Let me tell you it's no sin
You may love my touch or not
I wanna find your tender spot

Turn me on, oh, baby, turn me on
Please, aahh aaahhh ahhCaptcha
Piosenkę E-rotic Turn Me On przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Turn Me On, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Turn Me On. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-rotic Turn Me On w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.