When I Cry For You


When the time is turning
And the sun disappears
When I feel that nightmares are around
Come close and taste my tears

That's when I cry for you
When my memories strike me down
Hold me just when I cry for you
All my thoughts are now about
Come close and hold me
When the night is blue
That's when I cry for you

When the times are changing
And the good turns to bad
When I feel that my heart has lost control
I need the times we had

Uuuh, Uuh-uh-uh-uh

Come close and hold me
When the night is blue
That's when I cry for youCaptcha
Piosenkę E-rotic When I Cry For You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke When I Cry For You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki When I Cry For You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-rotic When I Cry For You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.