Weak Link


sometimes my mind fluctuates, from love to hate
cause' i love all ya'll, it's this world i hate this is
my fate it's something i just can't control
cemeteries feeling more like home than where i roam
if you could patch this hole that's inside my soul i think
i'd take a shot at growing old hell no, don't speak
i know i'm weak, i wanna leave
f-$-c-k the world
take take it away every moment every day
not a thing you say can take away my pain
away
the pain inside makes you afraid of who you see
who you've grown to be on your knees you pray
pray for the will to take this all away
i sit beneath grey skies, close my eyes cry
watch my world pass by who am i?
second thoughts cross my mind, am i still gonna try?
will the world move on? who's left behind?
here's some advice, you've been a pussy your whole damn life
don't turn back now don't think twice you want sympathy?
you gotta pay the price you want sympathy baby? pay the priceCaptcha
Piosenkę E-Town Concrete Weak Link przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Weak Link, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Weak Link. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-Town Concrete Weak Link w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.