Russian Lullaby


(Jonas "Joker" Berggren/E-type & Mud)
Let's you and me together leave for higher ground
when you're all alone just listen to the sound
Lullaby,
we fall asleep when we hear
lullaby,
we fly away when we hear
lullaby,
we travel far when we hear
lullaby,
when we hear the Russian lullaby
in the night, when the seas are rolling in
in the night, when the stars are shining clear
in the night, when the ghosts are howling near
in the night, when we sing the Russian lullaby
When we are going through the night in search of light
let's you and me enjoy the mach 5 speed of life
Lullaby,
we fall asleep when we hear
lullaby,
we fly away when we hear
lullaby,
we travel far when we hear
lullaby,
when we hear the Russian lullaby
in the night, when the seas are rolling in
in the night, when the stars are shining clear
in the night, when the ghosts are howling near
in the night, when we sing the Russian lullaby
-villeCaptcha
Piosenkę E-Type Russian Lullaby przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Russian Lullaby, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Russian Lullaby. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-Type Russian Lullaby w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.