So Dem A Com


So dem a com, so dem a com, dem a com, dem a com
So dem a com with a bompin' song
So dem a com with a bompin' song, so dem a com

Late in the evening when the "E-Type" left the stage
Casanova takes over, now they call me PJ
Them balin: rampam-zibbie-dibbie, ever in style
PJ breaks your heart and then he'll leave you with a smile

So dem a com, so dem a com, dem a com, dem a com
So dem a com with a bompin' song,
so dem a com with a bompin' song, so dem a com

PJ comes like Jorghie-Porghie,
kiss the girls and make them cry
'Cause tonight I'm making all them pretty girls go wild

Them balin: rampam-zibbie-dibbie, ever in style
PJ breaks your heart and then he'll leave you with a smile

Chilly toast

You'll never see it now but PJ's coming up
Zippin' with them jah-jah-men he's staying on the top

Them balin: rampam-zibbie-dibbie, ever in style
PJ breaks your heart and then he'll leave you with a smileCaptcha
Piosenkę E-Type So Dem A Com przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke So Dem A Com, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki So Dem A Com. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-Type So Dem A Com w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.