El Rasismo


cancion: dj baron
by:elison perez
musica:dj baron

el rasismo discrimina a to das la y
esa gente se cren que son
balientessssss

mira ni?±o blanco deja el rasismo
porque esa baina no te lleba a nigun
sitios dejas de distinjir a todos los
latinos ni tanpocon alos chiquito
oyste oyste depues no me benga
con tus chiste te le buelbo a desir
no mebenga co chistenome traigas
chiste no me diga chisteporque eso
chiste mepone pegajosos comoun chicles
coros:te tiro te canto y te buelbo a
tira por porque yo se
dominicano ne me venga a discrimina
discrimina,discrimina,discrimina y pan pan
y te buelbo a cantarel rasismo es lo destrulle
a la gente mi tierratoda la gentes estan dan?±ada
negros,blanquito,negritrotodos somos hermano
coros:te tiro te canto y te buelbo a tira por porque
yo se dominicano ne me venga a discrimina mira
ni?±oblancon por favor no discrimine a nadies por
su colooor ellos son higuales y son como no
sotros nadies esmejor y te tiro te canto y te buelbo
a tira por porque yo te tire no ebenga discriminarCaptcha
Piosenkę Eagle Eye Cherry El Rasismo przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke El Rasismo, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki El Rasismo. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eagle Eye Cherry El Rasismo w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.