4 the Rest of Your Life


[Chorus:]

I may not be your man baby
But you know i`m driving you crazy
Thats why you`ll fuck with me
For the rest of your life
I know your loving the sex
Swallow it up it's better than X
Thats why you're stuck with me
4 the rest of your life

In your room
Cryin` over bullshit
Cause you know
Only i could hit it
The way you like it girl
It's been a while
But you really can't tell
Cause when we
You know it's hot as hell
Don`t be mad be glad
That you got me girl

You can't stand me
And you don't love me
But why do you keep
Calling me girl
You say cause your bored
I am not so sure
My lips are shut
As long as yours stay open

[Chorus]

I may not be your man baby
But you know i`m driving you crazy
Thats why you`ll fuck with me
For the rest of your life
I know your loving the sex
Swallow it up it's better than X
Thats why you're stuck with me
4 the rest of your life

Rumors spread that I don't act right
But i`m good when it's late at night
Pop that shit, i love it
It was love, now it's just make love
How i love, that i'm not enough
Do your thing, it's ok
Cause you know i am

You can't stand me
And you don't love me
Well why do you keep
Calling me girl
You say cause your bored
I am not so sure
My lips are shut
As long as yours stay open

[Chorus]

I may not be your man baby
But you know i`m driving you crazy
Thats why you`ll fuck with me
For the rest of your life
I know your loving the sex
Swallow it up it's better than X
Thats why you're stuck with me
4 the rest of your life

You don`t love me
You don`t trust me
Don`t wanna be with me
You just wanna fuck with me
I don`t love you
I don`t like you
Don`t wanna be with you
I just wanna fuck with you

[Chorus]

I may not be your man baby
But you know i`m driving you crazy
Thats why you`ll fuck with me
For the rest of your life
I know your loving the sex
Swallow it up it's better than X
Thats why you're stuck with me
4 the rest of your lifeCaptcha
Piosenkę Eamon 4 the Rest of Your Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 4 the Rest of Your Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 4 the Rest of Your Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eamon 4 the Rest of Your Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.