An Angel Comes To Babylon


They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

Away or pur more
Never endless
Send this from anyone
We never came
We never come
Definitely endlessly we
See we, we're not anyone
See we, we definitely not anyone

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

Bring empty swimming
Bring drowning lessons
Take me anywhere just
Keep me guessing if
Nothing's your's
And nothing's mine
Then who are we
If you are mine
See we we're not anyone
We never came
We never come
See we, we're definetly not alone

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

Can we leave now
Is the place clean now
Shall we go to the sea shore to see the sun
One last time before we're gone
We never came we never come
We're definitely not alone
See we we're definitely not anyone

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slavesCaptcha
Piosenkę Earthling An Angel Comes To Babylon przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke An Angel Comes To Babylon, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki An Angel Comes To Babylon. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Earthling An Angel Comes To Babylon w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.