Cracked Hands, Dry Face


[in background before song starts]
cheers!
the wait of influencing
fourteen vents of ?
manesfestation
the whisper, scraped together
??? became the reason ?
opinion
jesus forgive me, jesus forgive me
get your fact together ?
must ??? use together
???, conditioning
operation bcome the ???
six feet and closing
rolling
jesus forgive me, jesus forgive me
the pull is, rolling ?
six feet and closing
[screaming part:] what the fuck?
the pull is, rolling ?
six feet and closing
the wait of influencing
fourteen vents of ?
manesfestation
the whisper, scraped together
??? became the reason ?
opinion
jesus forgive me, jesus forgive meCaptcha
Piosenkę Earthone9 Cracked Hands, Dry Face przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cracked Hands, Dry Face, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cracked Hands, Dry Face. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Earthone9 Cracked Hands, Dry Face w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.