Around the World


YEAH
OH
BEEN AROUND THE WORLD
BEEN AROUND THE WORLD

SEEN THE SEAS SEVEN SAILED ACROSS THEM ALL
SEEN THE MOON RISE OVER PARIS AND I WATCHED HER GENTLY FALL

ON TO THE BEAT
KEEP MOVING NEVER STOPPING
THOUGH SOMETIMES
I FEEL LIKE DROPPING GOTTA KEEP ON AND BE STRONG AVOID THE WRONG
COS IN THIS LIFE YOU WALK ALONE
THROUGH THE DANGER ZONE UNTIL YOU GET HOME

BEEN AROUND THE WORLD BUT THERE'S NO PLACE LIKE HOME
OH BABY
BEEN AROUND THE WORLD BUT THERE'S NO PLACE LIKE HOME
OH BABY

TAKE ME HOME WHERE MY SOUL BELONGS

BEEN ABOVE THE CLOUDS THAT PAINT THE SKY
STOOD BELOW THE COSMOS AND I PONDERED ON A WAY

BACK TO THE TRACK IN FACT I'M BREAKING
THROUGH I NEVER KNEW THAT YOU WOULD
TURN AND WALK AWAY TO STAY
AND LEAVE ME STANDING ON MY OWN
FAR FROM ME
LIKE A NOMAD
SAD BAD

DREAMS ABOUT TOGETHERNESS THAT WE NEVER HAD

BEEN AROUND THE WORLD BUT THER'S NO PLACE LIKE HOME
OH BABY
(GOTTA KEEP ON AND BE STRONG)
BEEN AROUND THE WORLD BUT THER'S NO PLACE LIKE HOME
(UNTIL YOU GET HOME)
OH BABY

TAKE ME HOME WHERE MY SOUL BELONGS

SHOUT TO THE NORTH TO THE SOUTH TO THE EAST TO THE WEST
TO THE HOME I LOVE BEST WHERE MY SOUL CAN REST
YES

BEEN AROUND THE WORLD BUT THERE'S NO PLACE LIKE HOME
OH BABY
(TO THE HOME I LOVE BEST)
BEEN AROUND THE WORLD BUT THERE'S NO PLACE LIKE HOME
(GOTTA BE STRONG AND KEEP ON)
OH BABY
(WHERE MY SOUL CAN REST)
BEEN AROUND THE WORLD BUT THERE'S NO PLACE LIKE HOME
OH BABY
(TO THE HOME I LOVE BEST)
BEEN AROUND THE WORLD BUT THERE'S NO PLACE LIKE HOME
(GOTTA BE STRONG AND KEEP ON)
OH BABY (WHERE MY SOUL CAN REST)
BEEN AROUND THE WORLD
YEAH (TO THE HOME I LOVE BEST)
BEEN AROUND THE WORLD
YEAH (TO THE HOME I LOVE BEST)
BEEN AROUND THE WORLD BUT THERE'S NO PLACE LIKE HOME
(GOTTA BE STRONG AND KEEP ON)
OH BABY (WHERE MY SOUL CAN REST)
BEEN AROUND THE WORLD BUT THERE'S NO PLACE LIKE HOME
OH BABYCaptcha
Piosenkę East 17 Around the World przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Around the World, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Around the World. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę East 17 Around the World w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.