Im Not A Saint


Everybody's staring at my
Everybody's out to catch myeye
I've gotta think it over
I've gotta think it over

Everybody's got somebody to
All I wanted was a body tohide
I've gotta think it over
I've gotta think it over

I'm not a saint I'm not a saint I'm not a saint I'm not a saint

Dog is barking, head is hurting
Car is chasing, hands are dirty I've gotta think it over
I've gotta think it over

I'm not a saint I'm not a saint
(It's the way I feel inside)
I'm not a saint I'm not a saint
(Takes me over sometimes)Captcha
Piosenkę Echobelly Im Not A Saint przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Im Not A Saint, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Im Not A Saint. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Echobelly Im Not A Saint w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.