Sparkle & Shine


T Hurst/RMorfitt/DYaremko)
Sometimes i feel i'm going under
You don't feel nothing at all
Give me hope,
Give me something to believe in
This jaded heart was never enough
You don't know me
You know you never will
Can't see inside me
Lost out on the thrill
Killed by ambition
Sacrificed for fame
One more time, one last time
Sparkle and shine
Your rejection's intoxicating
My high is incomplete
Kill the pain
Plug the hole, stop the music
You leave me hollow
Wanting more
Don't look backCaptcha
Piosenkę Econoline Crush Sparkle & Shine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sparkle & Shine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sparkle & Shine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Econoline Crush Sparkle & Shine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.