TDM


Kicking, scratching, and living for what?
I'm part of the system, and the system is fucked
I'm a problem
I'm a disease
I'm Generation X
And I'll do what I please
Oh yeah, alright
It's your generation
Oh yeah, alright
It's your generation
Got a foreign car, cappucino bar
Corporate sponsored seminar
Oh yeah, alright
It's your generation
Sell me life in a package
Paint it red, white and blue
I don't care what you say
I won't live like you
We got the family values
A fucking cross
The CIA and your crooked cops
All the answers, all that you need
I got just one questionCaptcha
Piosenkę Econoline Crush TDM przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke TDM, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki TDM. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Econoline Crush TDM w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.